W celu wyzłomowania pojazdu, czyli jego wyrejestrowania należy przygotować następujące dokumenty:

– dowód rejestracyjny (jeżeli jest zatrzymany przez Policję należy okazać zaświadczenie wystawione przez Policję);
– kartę pojazdu (jeżeli była wydana);
– jeżeli pojazd jest zarejestrowany na inną osobę niż widniejącą w dowodzie należy przygotować stosowne umowy potwierdzające własność;
– tablice rejestracyjne pojazdu;
– dowód osobisty.

Pojazd można przyprowadzić do naszej Stacji Demontażu lub umówić się telefonicznie na jego odbiór naszym środkiem transportu. Właściciel oddający pojazd do naszej Stacji Demontażu otrzymuje zgodnie z obowiązującą ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zaświadczenie o kasacji pojazdu honorowane w Polsce oraz całej Europie. Z tym zaświadczaniem oraz unieważnionymi dokumentami należy udać się do urzędu właściwego dla ostatniej rejestracji pojazdu oraz do towarzystwa ubezpieczeniowego. Z dniem wystawienia zaświadczenia o kasacji pojazdu zanika obowiązek opłacania składki OC.